Medborgerlig Samling: folkbildning mot förvildning!

 

Är det bättre att bli älskad än fruktad […]? Svaret är att man bör vilja vara både och, men eftersom det är svårt att förena dem i en person, är det mycket säkrare att vara fruktad än älskad, då en av de två måste undvaras.

Niccolò Machiavelli (1469-1527)

Tänk på nykteristen och gubbstrutten Bengt Göransson! Socialdemokrat, före detta kulturminister och förespråkare för folkbildning på det där knastertorra sättet som får eleverna i skolan att symboliskt stoppa två fingrar i halsen!

Byt sedan spår och tänk på den gamle hard linern Niccolò Machiavelli! Hans bok Fursten läses fortfarande och finns i pocket. Den består av komprimerad, amoralisk maktanalys från det grymma renässansitalien, där tortyr och blodigt svek bara var hur man förde politik.

Kära läsare, ska vi slå vad? Tror du att jag kan koppla ihop dessa två innan texten är slut?

Ledtråd: Medborgerlig Samling – partiet jag just blivit med i styrelsen för. Före detta Borgerlig Framtid.

Låt oss göra en machiavellisk analys av Sverige som utgår från det inledande citatet! Den här regeringen med supportrar inklusive Alliansen vill inte bli fruktad utan älskad – ett riskabelt företag enligt Machiavelli!

Den som försöker bli älskad utan att ha makt bakom orden blir föraktad. När makten föraktas vädrar testosteronstinna hannar möjlighet till avancemang och tar med sig hannar med lägre rang och går till attack. Läs: Trump.

Den valhänta hanteringen av asylkrisen, polischefens armband, den feministiska utrikespolitiken, undfallenheten för ljusskygga organisationer med olika varianter av ras- och könsåtskillnad på programmet – allt är misslyckade försök att bli älskad utan att ha makt bakom orden. Det kan bara leda till förakt, vilket i sin tur sätter igång primitiva mekanismer, vilkas resultat jag varken vill uppleva själv eller önskar låta mina barn eller någon annan bära konsekvenserna av.

Vad gör då anständiga människor när de ser politiken kidnappas av förvuxna ungdomspolitiker, som med partistöd i ryggen kan driva sin riskabla ”älska mig”-politik? Näthatar? Svarar Twitterpsykopater med samma mynt? Låter hormonerna styra?

Nej! Vi vill ha en vuxen politik!

Kära läsare, det är här Göranssons folkbildning kommer in. Tänk om vanliga svenskar bestämde sig för att begripa till exempel ekonomi? På riktigt! ”Älska mig”-tokarna menar att allt handlar om värderingar, att kronor och ören är ointressanta bara hjärtat är stort nog. Vilket förstås är trams och i längden lämnar fältet fritt för de testosteronstinna.

Tänk på ett parti som på ett ovanligt sätt bemödar sig om att vara en arena för medborgarnas myndiga självbildning! Som upplåter sin hemsida och sina interna fora för folkbildning! Det är att vinna demokratin åter!

Så låter man Machiavellis insikter leda oss till att förstå hur farlig situationen är, men Bengt Göransson hindra att allt slutar i renässansitalien!

Det är meningen med Medborgerlig Samling, som jag ser det. Det finns ett skriande behov av ett sådant parti. Därför är jag med.

Folkbildning mot förvildning!

 

 


Bilden har jag lånat från Wikipedia. Den är av Santi di Tito (som levde 1536-1602 och alltså målade den efter Machiavellis död. Det är visserligen off-topic, men jag länkar ändå till ett kort Youtubeklipp om målningen. Det är en intressant historia!)